Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

1584 de08 500

Witchcraft 101: Smudge sticks 
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

July 02 2019

8992 6f9e 500
Reposted fromapotheosis apotheosis vianicciekawego nicciekawego
0481 4c8a 500

Anya Chalotra as Yennefer of vengerberg
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
9807 6ebe 500

Freya Allan as Cirilla
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
9806 541e 500

Henry Cavill as Geralt of Rivia
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

July 01 2019

1306 b11e
Reposted fromallblack allblack vianeons neons

June 28 2019

7567 73da

Nicole Kidman in Alexander McQueen Silver moon dress
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 24 2019

3515 c0ba 500

w nocy z 21 na 22 czerwca wypadła najkrótsza noc w roku, czyli noc kupały zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką, Kupałą lub Sobótką.

jest to święto wielowątkowe. przede wszystkim łączy się z dwoma żywiołami: ognia i wody, które pełnią szczególną rolę ze względu na swoją oczyszczającą moc. jednocześnie dotyczy ono słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, zakończenia wiosny i powitania lata.

wierzono, że z powodu szczególnego czasu, jakim jest najkrótsza noc w roku, ułatwiony był kontakt z zaświatami i tym samym magiczne obrzędy miały znacznie większą siłę oddziaływania. tej nocy miejsca w których Słowianie uprawiali czary, ozdabiane były zielonymi gałęziami i wieńcami z polnych kwiatów i ziół. ceremonia zaczynała się od zgaszenia wszystkich palenisk we wsi i rytualnego rozpalenia ogniska z drewna dębu lub jesionu i brzozy. następnie od tego pierwszego, dużego stosu wzniecano kolejne, mniejsze.

najpopularniejszą z tradycji słowiańskich związanych z Kupalnocką jest chyba obrzęd związany z wiankami. niezamężne dziewczęta plotły okręgi z kwiatów i magicznych ziół a następnie, przy śpiewach i tańcach, wpinały w nie płonące łuczywo i puszczały wianki na wodę licząc, że dobre moce pomogą im w zdobyciu odpowiedniego ukochanego. w dole rzeki, przy brzegu, czekali chłopcy, którzy próbowali wyłapać plecionki. każdy, któremu się to udało wracał do świętującej gromady i szukał właścicielki wiązanki. następnie młodzi parami oddalali się do lasu, by na mokradłach szukać magicznego kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los, obdarzającego bogactwem, siłą i mądrością. ponieważ zdobycie rośliny nie było łatwe – strzegły jej widzialne i niewidzialne straszydła, poszukiwania zazwyczaj były tylko pretekstem by zaszyć się gdzieś w ustronnym miejscu i uprawiać seks.

poza obyczajem związanym z wiankami i perunowym kwiatem, na różnych obszarach słowiańszczyzny występowało wiele odmiennych rytuałów: w ogniu palono zioła a także składano bogom ofiary ze zwierząt, odprawiano rozmaite wróżby (z kwiatów, ziół, wody w studniach) bardzo często związane z miłością lub takie, które miały pomóc poznać przyszłość.  tańczono i skakano wokół ognisk, co często było połączone ze śpiewem i dzikimi wrzaskami a miało oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą. obchodzono domostwa z pochodniami, co miało zapewnić bezpieczeństwo, pomyślność i ochronę przed złymi siłami. nieodłącznym elementem było również oczywiście ucztowanie przy wtórze bębnów i śpiewu.

powszechnie wierzono, iż osoby biorące czynny udział w uroczystościach, przez cały rok będą żyły w dostatku, szczęściu, urodzaju i zdrowiu.

warto wspomnieć, że po Noc Kupalna znosiła zakaz spożywania darów Matki Natury – można było bez obaw o gniew bogów jeść czereśnie, wiśnie, jagody i inne owoce, które zdążyły już dojrzeć.

myślę, że spokojnie można napisać, że jest to najważniejsze słowiańskie święto - pełne radości, seksu, magii i rytuałów, które zapewniały pomyślność na kolejny rok, czego i Wam życzę!

Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 19 2019

6372 83d3
Eva Green as Vanessa Ives in TV-Show "Penny Dreadful" (this better work now)
Reposted fromaema aema viaallblack allblack
1855 dc6b 500
Reposted fromnenya nenya viaponurykosiarz ponurykosiarz
6547 ca10
7110 1fe3 500
1561 6f90
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viaseaweed seaweed
7651 4639
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaseaweed seaweed
3197 f00b 500
Reposted fromfor-witches for-witches viaseaweed seaweed
7657 212e 500

Scarlett Johansson as Morticia Addams
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
bewitchment
9639 3b7e
Reposted fromhagis hagis viarudelubie rudelubie

June 18 2019

bewitchment
3374 3424
Reposted fromfor-witches for-witches
bewitchment
8685 2481 500
Reposted fromnyaako nyaako
bewitchment
3369 8781 500
Reposted fromfor-witches for-witches
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl